Valper

Vi oppdaterer siden vår jevnlig. Du som valpekjøper kan derfor være trygg på at informasjonen du finner her er i sanntid.


Planlagte kull

Vi har for øyeblikket ingen planer om kull. Vi opererer ikke med lange ventelister som strekker seg over lang tid, da vi som oppdrettere ønsker å ha best mulige forutsetninger for å kunne tilby våre valpekjøpere valp når de har fått bekreftet plass på listen. Derfor blir ventelisten først åpnet når vi har et planlagt kull.

Alle som ønsker å kjøpe valp fra oss er alltid velkommne til å ta kontakt når det måtte være, men vi oppfordrer på det sterkeste til å vente med å sende selve søknaden om valp frem til ventelisten blir åpnet. Vi kan nemlig ikke garantere at søknader om valp blir tatt vare på og husket når vi ikke har planlagt kull.